Nutrijenti za kvasce i bakterije

Nutrijenti za kvasce i bakterije

SUPERSTART® Rouge

Rehidratacijska hrana za pripremu kvasaca u proizvodnji crnih vina.

Zahvaljujući visokom sadržaju ergosterola, SUPERSTART® ROUGE omogućuje duži život stanicama kvasaca u stresnim uvjetima i poboljšava njihovu toleranciju na visoku temperaturu i alkohol. Patent FR 2736651.

 • Povećava otpronost na alkohol.
 • Sprečava nastanak hlapive kiselosti.
 • Povećava otpornost kvasaca na visoke temperature i promjene u temperaturi.

Doza: 20-30 g/hL (povećati dozu u slučaju viokog potencijala alkohola).

Dozvoljen u organskog proizvodnji vina.

Pakiranje: 1 kg/5 kg.

SUPERSTART® Blanc

Rehidratacijska hrana za kvasce za bijela i rose vina bogata faktorima preživljavanja zbog osiguranja završetka fermentacije. Patent FR 2736651.

 • Osigurava oslobađanje i nastanak aroma.
 • Povećava otpornost kvasaca na niske temperature i nizak turbiditet.
 • Sprečava nastanak hlapive kiselost.

Doza: 20-30 g/hL (povećati dozu u slučaju visokog potencijalnog alkohola).

Dozvoljen u organskoj proizvodnji vina.

Pakiranje: 1 kg/5 kg.

SUPERSTART® SPARK

Rehidratacijska hrana za sekundarnu fermentaciju u boci kod proizvodnje pjenušavih vina.  Patent FR 2736651.

 • Značajno povećava otpornost na etanol.
 • Sprečava nastankak negativnih sumpornih spojeva (H2S).
 • Smanjuje nastanak hlapive kiselosti.
 • Pjenušava vina: pospješuje završetak kreiranja mjehurića.

Doza: 20-30 g/hL. Preporučuje se kod ponovnog pokretanja fermentacije.

Pakiranje: 1 kg.


 

NUTRISTART® AROM

Kompletan nutrijent (inaktivirani kvasci, fragmenti stanične stijenke kvasaca bogati glutationom i diamonij fosfat) za postizanje aromatske kompleksnosti vina .

 • Balans izvora dušika (organskih i minaralnih) naglašavajući organoleptičku kompleksnost vina.
 • Formula bogata glutationom korisna u procesu vinifikacije bijelih i rose vina radi očuvanja aromatskog potencijala vina.
 • 10 g/hL Nutristart aroma oslobađa 14 mg/L asimilativnog dušika.

Doza: 20-60 g/hL ovisno o početnom sadržaju asimilativnog dušika.

Dodati u tank u jednom ili više obroka, u 1/3. alkoholne fermentacije.

Pakiranje: 1 kg/5 kg.

NUTRISTART® ORG

100% je organski nutrijent dobiven od inaktivnih kvasaca, bogat aminokiselinama, vitaminima (tiamin, niacin, pantotenska kiselina...), mineralima i mikronutrijentima (magnezij, mangan, cink, željezo, itd.) koji pospješuju umnožavanje stanica.

 • Osigurava urednu i potpunu fermentaciju u slučaju blagih do umjerenih nutritivnih nedostataka.
 • Ograničava sintezu nepoželjnih spojeva (H2S, SO2 itd.)
 • U slučaju kroničnih nutritivnih nedostataka i/ili visokog potencijala alkohola, dodatak NUTRISTART®
 • ORG s dodatnim izvorom dušika zadovoljava nutritivne potrebe stanica kvasaca.
 • 10 g/hL NUTRISTART ORG oslobađa 10 mg/L asimilativnog dušika.

Doza: 30-60 g/hL ovisno o početnom sadržaju asimilativnog dušika.

Dodati u tank u jednom ili više obroka, u 1/3. alkoholne fermentacije.

Pakiranje: 1 kg/5 kg.

NUTRISTART®

Kompleksan aktivator kvasaca koji kombinira faktore rasta i preživljavanja te pomaže umnožavanju kvasaca (inaktivirani kvasac, autolizati kvasaca diamonij fosfat, tiamin).

 • Koristiti u slučaju manjka nutrijenata u moštu.
 • 10 g/hL osigurava oko 15 mg/L asimilirajućeg dušika.

Doza: 20 do 40 g/hL ovisno o početnom sadržaju asimilativnog dušika.

Dodati u tank u jednom ili više obroka, u 1/3. alkoholne fermentacije.

Pakiranje: 1 kg/5 kg/20 kg.

THIAZOTE®

Aktivator akloholne fermentacije (amonijeve soli i tiamin).

Dostupni proizvodi:

 • THIAZOTE®: amonijev sulfat i tiamin.
 • THIAZOTE® SP: aminujev sulfat, diamonijev fosfat i tiamin.
 • THIAZOTE® PH: diamonij fosfat i tiamin.

10 g/hL THIAZOTE® osigurava oko 21 mg/L asimilativnog dušika.

Doza: ovisno o početnom sadržaju asimilativnog dušika u moštu, očekivanom alkoholu i turbiditetu.

Pakiranje: 1 kg/5 kg/25 kg

BI-ACTIV®

Formula faktora za preživljavane koja se koristi kod usporenih ili zaustavljenih fermentacija.

Ne sadrži DAP.

 • U slučaju usporene alkoholne fermentacije, BI-ACTIV® detoksificira mošt, osigurava faktore preživljavana za kvasce i pomaže da fermentacija završi do kraja.
 • U sulčaju zaustavljene fermentacije, BI-ACTIV® detoksificira vino i priprema ga za novu inokulaciju.
 • Može se koristiti u vinifikaciji prebistrenih mošteva jer osigurava spojeve i faktore preživljavanja koji su nužni za otpornost stanične membrane na stres.

BI-ACTIV® ne osigurava asimilativni dušik.

Doza: 30 - 60 g/hL.

Pakiranje: 1 kg.

OENOCELL® & OENOCELL® BIO

Visokopročišćene stijenke kvasca koje stimuliraju i aktiviraju alkoholnu fermentaciju.

Snažnan detoksifikator mošta/vina zahvaljujući svojstvu snažne adsorpcije.

 • Preventivni dodatak: osigurava urednu i potpunu fermentaciju uz smanjenje rizika od organoleptičkih promjena i stvaranja toksičnog medija za bakterije.
 • Kurativni dodatak: pomaže ponovnom pokretanju usporene i zaustavljene fermentacije.

OENOCELL® BIO: organske stanične stijenke kvasaca certificirane prema Europskom pravilniku 834/2007 i EC 889/2008 za organsku proizvodnju vina i u skladu s U.S. pravilnikom (National Organic Program) za organsku proizvodnju

Doza: 20 - 40 g/hL, ovisno o svrhi zbog koje se koristi.

Pakiranje: 1 kg.

TURBICEL®

Celulozni prah za prekomjerno izbistrene mošteve.

 • Kod prekomjerno izbistrenih mošteva nadomiješta neutralne čestica koje pomažu stanice kvasca zadržati u suspenziji.
 • Može se dodati u postojeću hranu za kvasce kako bi se osigurala zdravija i brža fermentacija.

10 g/hL povećava turbiditet mošta za 20 NTU.

Doza: 20 do 50 g/hL, ovisno o početnom turbiditetu.

Pakiranje: 5 kg.

MALOSTART®

Kompletan nutrijent za pokretanje i ubrzavanje jabučno-mliječne fermentacije.

 • Kombinacija hranjivih tvari (inaktivirani kvasci) i detoksifikacijskih agensa (stanična stijenka kvasaca).
 • Optimizira preživljavanje bakterija mliječnog vrenja (adsorbcijom kratkolančanih i srednjelančanih masnih kiselina).
 • Potiče aktivnost bakterija mliječnog vrenja (sadrži dušične spojeve koje one direktno asimiliraju).

Doza: 30 g/hL.

Pakiranje: 1 kg.

MALOBOOST® - novi proizvod u asortimanu

Specifičan nutrijent prilagođen posebnim nutritivnim potrebama bakterijama mliječnog vrenja (Oenococcus oeni). Potiče brzi početak i optimalnu kinetiku jabučno-mliječne fermentacije (MLF). Koristi se za:

 • Početak i brži završetak MLF.
 • Pomaže ponovnom pokretanju kod usporene ili zaustavljene MLF.
 • Pomaže kod MLF s teškim uvjetima (niska temperatura i pH, visoki alkohol)

Preporučena doza: 20 - 40 g/hL

Pakiranje: 1 kg