Bakterije za proizvodnju vina

Bakterije za proizvodnju vina

LACTOENOS® B7 DIRECT

Bakterije za direktnu inokulaciju.

 • Soj koji podnosi širok raspon pH, alkohola, SO2, temperature i tanina kod proizvodnju crnih, bijelih i rose vina.
 • Dobrim vođenjem jabučno-mliječne fermentacije može se očuvati voćnost vina (niska proizvodnja hlapive kiselosti, nema proizvodnje biogenih amina ili diacetila).
 • Može se smanjiti vezanje SO2 s molekulama u vinu i povećao aktivan SO2.
 • Pogodan je za koinakulaciju na moštevima s pH>3,4 (tijekom prvih dana alkoholne fermentacije jer se pH može spustiti za 0,2 jedinice).

Pakiranje: doza za 2,5 hL/doza za 25 hL/doza za 250 hL.

LACTOENOS® SB3 DIRECT

Soj za direktnu inokulaciju.

 • Dobrim vođenjem alkoholne fermentacije i ispravnom prehranom kvasaca, LACTOENOS® SB3 DIRECT se može inokulirati na početku AF (rana koinokulacija) i osigurati brzu jabučno-mliječnu fermentaciju nakon akloholne.

Pakiranje: doza za 2,5 hL/doza za 25 hL/doza za 250 hL.


 

LACTOENOS® 450 PreAc

Preaklimatizirani Oenococcus oeni soj koji se ističe jakom malolaktičnom aktivnosti.

 • Jaki kapacitet implantacije u vina u bilo kojoj fazi inokulacije u vino ili mošt (pH, masne kiseline...).
 • Posebno selekcioniran zbog otpornosti na visoki alkohol (do 17%v/v).
 • Ekskluzivni proizvodni proces (PreAc®), koji je razvio Laffort, garantira bolje preživljavanje bakterija i smanjenje lag faze. Koristiit u kombinaciji s ENERGIZER® - hranom za bakterije.

Pakiranje: doza za 50 hL/doza za 250 hL.

LACTOENOS® B16 STANDARD KIT

Bakterije i kit za reaktivaciju.

 • Vrlo otporan soj posebno pogodan za ponovno pokretanje MLF zbog preciznog protokola aklimatizacije.
 • Aklimatizacija se radi sa starterom (protokol s više koraka, 3 do 5 dana dug, pogledajte na pakiranju).
 • Aktivator dolazi s bakterijama.

Pakiranje: doza za 50 hL/doza za 250 hL.

MALOSTART®

Kompletan nutrijent za pokretanje i ubrzavanje jabučno-mliječne fermentacije.

 • Kombinacija hranjivih tvari (inaktivirani kvasci) i detoksifikacijskih agensa (stanična stijenka kvasaca).
 • Optimizira preživljavanje bakterija mliječnog vrenja (adsorbcijom kratkolančanih i srednjelančanih masnih kiselina).
 • Potiče aktivnost bakterija mliječnog vrenja (sadrži dušične spojeve koje one direktno asimiliraju).

Doza: 30 g/hL.

Pakiranje: 1 kg.