Enzimi

Enzimi

LAFASE® HE GRAND CRU

Za tradicionalnu materaciju. Proizvode strukturirana vina bogata bojom i elegantnim taninima.

 • Mikrogranulirani pektolitički enzim sa sekundarnom aktivnošću.
 • Povećava sposobnost vina za odležavanje potičući ekstrakciju stabilnih fenolnih spojeva i polisaharida.
 • Povećava osjećaj slatkoće i smanjuje trpkoću u vinuekstrakcijom malih polisaharida (RGII) i manje velikih polisaharida (PRAG).
 • Povećava volulmen samotoka.
 • Olakšava bistrenje vina.

Doza: 3-5 g/100 kg grožđa.

Pakiranje: 100 g/500 g

LAFASE® FRUIT

Za kratke maceracija s ili bez hladne predfermentacijske maceracije.

Mikrogranulirani pektolitički enzim sa sekundarnom aktivnošću.

 • Naglašava voćni potencijal vina poticanjem nježne ekstrakcije fenolnih spojeva i aroma iz pokožice grožđa minimalizirajući potrebu za mehaničkim radnjama.
 • Povećava volulmen samotoka.
 • Olakšava bistrenje vina.

Doza: 3-5 g/100 kg grožđa.

Pakiranje: 250 g.

LAFASE® XL Extraction

Pogodan za maceraciju kod proizvodnje bijelih i crnih vina.

 • Tekući pektolitički enzimi.
 • Povećava volumen samotoka i iskorištenje.
 • Pospješuje oslobađanje spojeva iz pokožice grožđa.
 • Smanjuje mehaničke radnje.
 • Olakšava pročišćavanje mošta i vina.

Doza: 2 – 4 mL/100 kg grožđa.

Pakiranje: 1.16 kg/11,6 kg.

LAFASE® THERMO LIQUIDE

Za mošteve koji su termički obrađeni za olakšavanje pročišćavanja i prešanja.

 • Tekući pektolitički enzimi sa sekundarnom aktivnošću.
 • Brzo i efikasno pročiščavanje u širokom temperaturnom rasponu (<65°C).
 • Olakšava prešanje i povećava volumen samotoka.
 • Smanjuje viskozitet mošta.

Doza: 3 - 5 mL/100 kg grožđa.

Pakiranje: 1.15 kg.

LAFAZYM® EXTRACT

Za maceraciju pri niskim temperaturama za aromatična sortna vina za bijela i rose vina.

Mikrogranulirani pektolitčki enzimi sa sekundarnom aktivnošću.

 • Skraćuje vrijeme maceracije.
 • Pospješuje ekstrakciju prekursora aroma i poboljšava aromatski potencijal mošta.
 • Povećava iskorištenje i poboljšava pročišćavanje mošta.

Doza: 2 - 3 g/100 kg grožđa.

Pakiranje: 250 g.

LAFAZYM® PRESS

Za prešanje bijelog i crnog goržđa; opitmiziranje volumena mošta u proizvodnji bijelih i rose vina.

Pročišćeni mikrogranulirani pektolitički enzimi.

 • Povećava volumen samotoka i prve preševine (bijela i rosé).
 • Kraćuje duljinu i broj ciklusa prešanja.
 • Pospješuje pročišćavanje i filterabilnost.

Doza: 2 - 5 g/100 kg grožđa.

Pakiranje: 100 g/500 g.

LAFASE® XL PRESS

Za prešanje bijelog i crnog grožđa i optimiziranje volumena soka u proizvodnji bijelih i rose vina.

Pročišćeni tekući pektolitički enzimi sa sekundarnom aktivnošću.

 • Povećanje voluena samotoka.
 • Štiti mošt od oksidacije.
 • Skraćuje duljinu ciklusa i sprečava prekomjernu maceraciju limitirajući mehaničke radnje.

Doza: 1-4 mL/100 kg grožđa.

Pakiranje: 1,16 kg/11.6 kg.

LAFAZYM® CL

Za pročišćavanje mošta maksimiziranjem potencijala grožđa i očuvanjem terroira.

Za proizvodnju vrhinskih bijelih vina.

 • Pročišćeni mikrogranulirani pektolitički enzimi.
 • Poboljšava taloženje i kopaktnost taloga.

Povećava volumen pročišćenog mošta.

Doza: 0,5 - 2 g/hL.

Pakiranje: 100 g/500 g


 

LAFAZYM® 600 XL

Uspješno pročišćavanje mošta u širokom rasponu pH vrijednosti (2.9 - 4.0) i temperature za proizvodnju vrhunskih vina.

 • Omogućuje brzu depektinizaciju čak pri niskim temperaturama (5°C).
 • Smanjuje vrijeme taloženja i povećava kompaktnost taloga.
 • Pogodan za sorte koje se teško talože (Traminac, Sivi pinot...).

Doza: 0.5 – 2.0 mL/hL.

Pakiranje: 0,3 kg/12 kg.

LAFASE® XL Clarification

Pogodan za pročišćavanje bijelih i rosé mošteva.

 • Tekući pektolitički enzimi sa sekundarnom aktivnošću.
 • Brza depektinizacija prije flotacije.
 • Pogodan za termički obrađeni mošt.

Doza: 0.5 – 3 mL/hL.

Pakovanje: 1,19 kg/11,9 kg.

LAFAZYM® THIOLS[+]

Za oslobađanje aroma kod sorti grožđa s tiolnim karakterom.

 • Mikrogranulirani pektolitički enzimi sa sekundarnom aktivnošću. 
 • Obavezno koristiti u kombinaciji s tiolnim kvascima (Zymaflore X5, Delta ili VL3).
 • Povećava aromatski intenzitet vina.

Doza: 3-6 g/hL.

Pakiranje: 250 g.

EXTRALYSE®

Za poboljšanje pročišćavanja i filtraciju vina. Naglašava okus i slatkoću vina.

 • Enzimi za odležavanje na talogu za proizvodnju zaokruženih vina.
 • Mikrogranulirani pektolitički enzimi i ß-(1-3; 1-6) glukanaza.
 • Pospješuje ekstrakciju tijekom autolize kvasaca i oslobađa veliku količinu molekula koje pridonose zaokruženosti i punoći vina.
 • Poboljšava filterabilnost kod svih vina, a pogotovo u slučaju da je prisutan Botrytis.

Preporučena doza: 6 - 10 g/hL. Doza: 10 - 15 g/hL.

Pakiranje: 250 g.

LAFASE® BOOST

Kreiran kao nadopuna uobičajenim pektinazama u sporedni aktivnostima za otključavanje ili ubrzanje depektinizacije.

 • Tekući oblik pektolitičkih enzima sa sekundarnom aktivnošću.
 • Djeluje u sinergiji s uobičajenim pektinazama i omogućuje pravovremenu i potpunu depektinizaciju.
 • Skraćuje vrijeme potrebno za negativan pektin test.
 • Osigurava kompaktan talog.

Doza: 1 - 1,5 mL/hL (u kombinaciji s uobičajenom pektinazom).

Pakiranje: 0,29 kg/1,17  kg

LAFAZYM® AROM

Za aromatična  vina koja se proizvode od Muškata, Rieslinga, Traminaca, Syraha...

 • Mikrogranulirani pektolitički enzimi i ß-glukozidaza.
 • Povećava intenzitet aroma u vinima koja se rade od grožđa bogatog glikoliziranim prekursorim (terpeni, norizoprenoidi…).
 • Koristiti nakon alkoholne fermentacije na gotovim vinima ili na bazi za pjenušac.

Doza: 2 - 4 g/hL.

Pakiranje: 100 g.

LYSOZYM

Specifično djelovanje na Gram pozitivne bakterije.

 • Mikrogranulirani enzim muramidaza.
 • Uništava staničnu stijenku Gram pozitivnih bakterija mliječnog vrenja.
 • Odgađa aktivnost bakterija mliječnog vrenja smanjujući potrebe za ukupnim SO2.
 • Poboljšava djelovanje SO2 u slatkim bijelim vinima i povećava mikrobiološku stabilnost.
 • Sprečava rani početak jabučno-mliječne fermentacije prije kraja alkoholne fermentacije u proizvodnji crnih vina (u slučaju kod usporene ili zaustavljene fermentacije) ili kod mikrooksigenacije.
 • Sprečava konkurentnost između kvasaca i bakterija.

Doza: 10 - 50 g/hL.

Pakiranje: 1 kg.

LAFASE XL FLOT® - novi proizvod

Specifičan enzim za brzu depektinizaciju mošta za flotaciju.

 • Tekući pektolitički enzim sa sekundarnom aktivnošću.
 • Niska cinamil-esterazna aktivnost kako bi se očuvala kvaliteta mošta.
 • Brza flokulacija za optimalno pročišćavanje.

Preporučena doza: 1 - 4 mL/hL.

Pakiranje: 10 L/11.9 kg