Lab services price list

Lab services price list

Usluga Cijena
Osnovna analiza vina (OAV) slobodni i ukupni SO2, alkohol, ukupna kiselost, hlapiva kiselost, pH vrijednost, reducirajući šećeri, jabučno-mliječna fermentacija 290,00 kn
Analiza mošta ukupni SO2, °Brix, asimilirajući dušik, pH vrijednost, ukupna kiselost, jabučna kiselina 340,00 kn
Izbor podurmara (IP) slobodni i ukupni SO2, ukupna kiselost, pH vrijednost, hlapiva kiselost 185,00 kn
Analiza nakon završetka fermentacije hlapiva kiselost, jabučna kiselina, glukoza+fruktoza 185,00 kn


Pojedinačne analize

Usluga Cijena
FT-IR Analiza vina:
Alkohol (vol. %) 45,00 kn
pH vrijednost 40,00 kn
Ukupna kiselost (g/L kao vinska) 35,00 kn
Hlapiva kiselost (g/L kao octena) 50,00 kn
Jabučna kiselina (g/L) 50,00 kn
Mliječna kielina(g/L) 50,00 kn
Asimilirajući dušik (mg/L) 80,00 kn
Reducirajući šećeri (g/L) 50,00 kn
Praćenje jabučno-mliječne fermentacije:
Tankoslojna kromatografija 50,00 kn
Analiza SO2:
Ukupni SO2 (metoda po Ripperu) 50,00 kn
Slobodni SO2 (metoda po Ripperu) 40,00 kn
SO2 sa korekcijom na reduktone 80,00 kn
Enzimatske analize vina:
Jabučna kiselina (g/L) 80,00 kn
Mliječna kiselina (g/L) 80,00 kn
D-glukoza + D-fruktoza (g/L) 80,00 kn
Stabilnost vina:
Stabilnost na tartarate 90,00 kn
Stabilnost na termolabilne proteine 90,00 kn
Stabilnost boje 90,00 kn
Bentonit test (preporučena doza) 180,00 kn
Pinking potencijal 80,00 kn
CO2 u vinu 80,00 kn
Analiza hlapivih spojeva*:
Analiza viših alkohola i estera (GC) 390,00 kn
Analiza viših alkohola, estera, terpena, 4-etil fenola (GC) 580,00 kn
4-etil fenol (GC-FID) 440,00 kn
Savjet 80,00 kn