Cjenik laboratorijskih usluga

Cjenik laboratorijskih usluga

Usluga Cijena
Osnovna analiza vina (OAV) slobodni i ukupni SO2, alkohol, ukupna kiselost, hlapiva kiselost, pH vrijednost, reducirajući šećeri, jabučno-mliječna fermentacija 38,50 € / 290,09 kn 
Analiza mošta (OAM) i bobica (OAB) ukupni SO2, °Bx, asimilativni dušik, pH vrijednost, ukupna kiselost, jabučna kiselina, potencijalni alkohol, turbiditet 40,00 € / 301,40 kn
   
Pojedinačne analize  
FT-IR analiza vina:  * za mošt i bobice se dodatno naplaćuje priprema uzorka
Alkohol (vol. %) 7,00 € / 52,74 kn
pH vrijednost 7,00 € / 52,74 kn
Ukupna kiselost (g/L kao vinska) 7,00 € / 52,74 kn
Hlapiva kiselost (g/L kao octena) 7,00 € / 52,74 kn
Jabučna kiselina (g/L) 5,50  € / 41,44 kn
Mliječna kiselina (g/L) 5,50  € / 41,44 kn
Asimilativni dušik (mg/L) 7,00 € / 52,74 kn
Reducirajući šećeri (g/L) 7,00 € / 52,74 kn
   
Praćenje jabučno-mliječne fermentacije:
Tankoslojna kromatografija 7,00 € / 52,74 kn
   
Analiza SO2:
Ukupni SO2 (metoda po Ripperu) 7,00 € / 52,74 kn
Slobodni SO2 (metoda po Ripperu) 5,50  € / 41,44 kn
Korekcija na askorbinsku kiselinu 7,00 € / 52,74 kn
   
Enzimatske/kolorimetrijske/turbidimetrijske analize vina (MIURA)
Octena kiselina (g/L)

15,00 € / 113,02 kn

Jabučna kiselina (g/L) 15,00 € / 113,02 kn
Mliječna kiselina (g/L) 15,00 € / 113,02 kn
Glukoza + Fruktoza (g/L) 15,00 € / 113,02 kn
Limunska kiselina (g/L) 15,00 € / 113,02 kn
Amonijalkalni dušik (mg/L) 15,00 € / 113,02 kn
Ukupni šećeri (g/L)  20,00 € / 150,69 kn
Acetaldehid (mg/L) 15,00 € / 113,02 kn
Alfa-amino dušik (mg/L) 15,00 € / 113,02 kn
Bakar (mg/L) 15,00 € / 113,02 kn
Askorbinska kiselina (mg/L) 22,00 € / 165,76 kn
Vinska kiselina (mg/L) 15,00 € / 113,02 kn
Kalcij (mg/L) 15,00 € / 113,02 kn
Kalij (mg/L) 15,00 € / 113,02 kn
Ukupna kiselost (g/L kao vinska) 15,00 € / 113,02 kn
   
Stabilnost vina:
Stabilnost na tartarate  12,00 € / 90,41 kn
Stabilnost na tartarate (konduktometrijski)/Criosmart  15,00 € / 113,02 kn
Stabilnost na termolabilne proteine 12,00 € / 90,41 kn
Stabilnost boje 12,00 € / 90,41 kn
Bentonit test (preporučena doza) 24,00 € / 180,83 kn
Pinking potencijal 12,00 € / 90,41 kn
CO2 u vinu 11,00 € / 82,88 kn
   
Analiza hlapivih spojeva*:
Analiza viših alkohola i estera (GC) 52,00 € / 391,79 kn
Analiza viših alkohola, estera, terpena, 4-etil fenola (GC) 77,00 € / 580,16 kn
4-etil fenol (GC-FID) 53,50 € / 403,09 kn
Savjet (uz savjet nužna OAV/OAM/OAB) 35,00 € / 263,71 kn
Priprema uzorka mošta 5,5 € / 41,44 kn
Priprema uzoraka bobica  8,00 € / 60,28 kn
*Cijene su izražene u netto vrijednostima. PDV na sve cijene je 25 %. Sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji ostvaruje se popust na laboratorijske analize.