Cjenik laboratorijskih usluga

Cjenik laboratorijskih usluga

Usluga Cijena
Osnovna analiza vina (OAV) slobodni i ukupni SO2, alkohol, ukupna kiselost, hlapiva kiselost, pH vrijednost, reducirajući šećeri, jabučno-mliječna fermentacija 38,50 €
Analiza mošta (OAM) i bobica (OAB) ukupni SO2, °Bx, asimilativni dušik, pH vrijednost, ukupna kiselost, jabučna kiselina, potencijalni alkohol, turbiditet 40,00 €
   
Pojedinačne analize  
FT-IR analiza vina:  * za mošt i bobice se dodatno naplaćuje priprema uzorka
Alkohol (vol. %) 7,00 €
pH vrijednost 7,00 €
Ukupna kiselost (g/L kao vinska) 7,00 €
Hlapiva kiselost (g/L kao octena) 7,00 €
Jabučna kiselina (g/L) 5,50  €
Mliječna kiselina (g/L) 5,50  €
Asimilativni dušik (mg/L) 7,00 €
Reducirajući šećeri (g/L) 7,00 €
   
Praćenje jabučno-mliječne fermentacije:
Tankoslojna kromatografija 7,00 €
   
Analiza SO2:
Ukupni SO2 (metoda po Ripperu) 7,00 €
Slobodni SO2 (metoda po Ripperu) 5,50  €
Korekcija na askorbinsku kiselinu 7,00 €
   
Enzimatske/kolorimetrijske/turbidimetrijske analize vina (MIURA)
Octena kiselina (g/L)

15,00 €

Jabučna kiselina (g/L) 15,00 €
Mliječna kiselina (g/L) 15,00 €
Glukoza + Fruktoza (g/L) 15,00 €
Limunska kiselina (g/L) 15,00 €
Amonijalkalni dušik (mg/L) 15,00 €
Ukupni šećeri (g/L)  20,00 €
Acetaldehid (mg/L) 15,00 €
Alfa-amino dušik (mg/L) 15,00 €
Bakar (mg/L) 15,00 €
Askorbinska kiselina (mg/L) 22,00 €
Vinska kiselina (mg/L) 15,00 €
Kalcij (mg/L) 15,00 €
Kalij (mg/L) 15,00 €
Ukupna kiselost (g/L kao vinska) 15,00 €
   
Stabilnost vina:
Stabilnost na tartarate  12,00 €
Stabilnost na tartarate (konduktometrijski)/Criosmart  15,00 €
Stabilnost na termolabilne proteine 12,00 €
Stabilnost boje 12,00 €
Bentonit test (preporučena doza) 24,00 €
Pinking potencijal 12,00 €
CO2 u vinu 11,00 €
   
Analiza hlapivih spojeva*:
Analiza viših alkohola i estera (GC) 52,00 €
Analiza viših alkohola, estera, terpena, 4-etil fenola (GC) 77,00 €
4-etil fenol (GC-FID) 53,50 €
Savjet (uz savjet nužna OAV/OAM/OAB) 35,00 €
Priprema uzorka mošta 5,50 €
Priprema uzoraka bobica  8,00 €
*Cijene su izražene u netto vrijednostima. PDV na sve cijene je 25 %. Sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji ostvaruje se popust na laboratorijske analize.