Kemijski sastav vina i mošta

Kemijski sastav vina i mošta

Analiza pomoću FTIR spektrometrije

FTIR spektrometar je moderan i inovativan uređaj koji koristi FTIR spektroskopiju. FTIR (Fourierova transformacija infracrvene spektroskopije) je tehnika koja je odavno pronašla put do svih vodećih vinarija, kako u Europi, tako i u svijetu. Glavne prednosti ove metode su točnost, preciznost i brzina analiziranja uzoraka. Osim za vino, uređaj se koristi i za analizu mošta. Princip na kojem uređaj radi je mjerenje apsorpcije, odnosno transmisije, IC zračenja kroz uzorak na osnovi kojih se onda određuju koncentracije pojedinih parametara vina. Analiza jednog uzorka za 20 parametara traje svega 30 sekundi i iziskuje 20 mL uzorka. Isporuka rezultata klasičnih parametara vina je unutar 24 h od zaprimanja uzorka, a u svrhu što bolje i učinkovitije usluge, imamo osiguranu i ekspresnu dostavu uzoraka iz svih dijelova Hrvatske. U našem laboratoriju koristimo uređaj Bacchus, španjolske tvrtke TDI, koji radi na ovom principu.

Klasične analize

Za određivanje sadržaja pojedinih parametara vina moguće je naručiti i klasične kemijske analize.

Enzimatske analize

Zbog visoke preciznosti i jednostavnosti enzimatske analize su poželjne za određivanje parametara kao što su jabučna i mliječna kiselina, glukoza i fruktoza te sukcinska kiselina. U ovim analizama koristimo enzimatske setove tvrtki Megayzme i TDI, te UV-Vis spektrofotometar.

Analize hlapljivih spojeva

Hlapljivi spojevi u vinu se određuju plinskom kromatografijom na GC-MS uređaju, koji je u mogućnosti detektirati i kvantificirati jako niske koncentracije u kojima su ti spojevi najčešće prisutni.