Naš tim

Naš tim

Vinolabov tim čine visoko kvalificirani zaposlenici čijim zajedničkim djelovanjem postižemo najbolje rezultate za Vaše vino.

doc. dr. sc. Leo Gracin

Direktor - glavni enolog

Mario Radić, dipl. ing. prehrambenog inženjerstva

Enolog - savjetnik

mario.radic@vinolab.hr
+385 95 280 8791

Pregledaj

Sebastijana Bilušić, mag. ing. upravljanja sigurnošću hrane

Enologinja - savjetnica

sbilusic@vinolab.hr
+385 99 244 6266

Pregledaj

Martin Škreblin, mag.ing.oecoing.

Enolog - voditelj laboratorija

martin@vinolab.hr
+385 91 244 6267

Pregledaj

Ana Nuić, mag. ing. agronomije

Enologinja - analitičarka u laboratoriju

ana@vinolab.hr

Pregledaj

Lucija Silverija Radas - kemijski tehničar

Tehničarka u laboratoriju

lucija@vinolab.hr

Pregledaj