Andrea Karačić, mag. ing. prehrambenog inženjerstva
Enologinja - voditeljica laboratorija

Andrea Karačić, mag. ing. prehrambenog inženjerstva

2010. godine je završila preddiplomski studij Prehrambene tehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu završnim radom na temu „Praćenje populacije kvasca Brettanomyces u vinu nakon tretmana ultrazvukom“.
2013. godine je diplomirala na studiju Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu na temu „Određivanje hlapljivih sastojaka vina različitih starosti i sorti“ pomoću plinske kromatografije (GC-FID), čime je stekla zvanje magistre inženjerke prehrambenog inženjerstva.
 
Za vrijeme studija sudjelovala je u različitim projektima, kao što je istraživački rad na temu „Sušenje kruške potpomognuto ultrazvukom visokog intenziteta“, koji je nagrađen Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine.
 
Pri završetku studija, provela je tri mjeseca na Erasmus stručnoj praksi u proizvodnom pogonu tvornice plutenih čepova River Choice i laboratoriju eXi – Controlo da Qualidade, Consultoria e Peritagem za analizu plutenih čepova u Portugalu, gdje je imala priliku sudjelovati u različitim fazama proizvodnje i analizama čepova, posebice analizi na prisutnost 2,4,6-trikloroanisola (TCA) pomoću plinske kromatografije (GC-ECD).
 
U Vinolabu je zaposlena 2013. godine na mjesto Analitičara u laboratoriju.
Iskustvo rada u proizvodnji vina je stekla u vinarijama Stina vino, Vinarija Birin i Vinarija Krolo.
Sudjelovala je u raznim međunarodnim usavršavanjima i edukacijama o problemima i modernim rješenjima u proizvodnji vina,  najnovijim dostignućima u proizvodnji barrique bačava (u Francuskoj i Mađarskoj) te o modernim metodama i  tehnologijama u analitici vina (u Španjolskoj, Sloveniji i Hrvatskoj).
Stalni je član senzorskog panela u Vinolabu, a sudjelovala je kao jedan od ocjenjivača na raznim kušanjima kao što su izbor vina za Croatiu Airlines, ocjenjivanje graševina za Udrugu Kutjevački vinari te kušanja u sklopu znanstvenih i doktorskih radova na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu.
 
Od 2017. godine obavlja dužnost Voditelja laboratorija.
 
Služi se engleskim, njemačkim i španjolskim jezikom.