Savjetovanje

Savjetovanje

Ova djelatnost podrazumijeva čitav niz međusobno povezanih usluga, od proizvodnje vina do brandinga s posebnim naglaskom na stvaranje određenog stila vina. Time je omogućeno kompletno savjetovanje za vinare, bilo da se radi o već renomiranim proizvođačima ili početnicima.
 
Sve usluge pri tom se oslanjaju na dugogodišnje iskustvo pojedinih suradnika u dotičnim djelatnostima, kao i na stručnim usavršavanjima u inozemstvu te komunikaciji i suradnji s inozemnim stručnjacima.
 
Mreža stručnih suradnika je organizirana tako da se u svakoj od 4 regije (Bregovita Hrvatska, Slavonija i Podunavlje, Istra i Kvarner, Dalmacija) usluge mogu pružati nesmetano i s jednakom dinamikom uz osiguranje istovjetne kvalitete. Količina angažmana i odgovornosti ovisi o potrebama pojedinog klijenta i definira se ugovorom, a uključuje široki spektar mogućnosti, od povremenog savjetovanja do preuzimanja potpune odgovornosti i realizacije. Pored ugovornih odnosa, moguća su i jednokratna savjetovanja.
 
Uz pomoć znanstveno-istraživačkih projekata od strane suradnika s Prehrambeno-biotehnološkog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu osigurat će se stručnije i kvalitetnije osmišljavanje i/ili unaprjeđivanje same tehnologije proizvodnje vina.
 

Reference

 • Korta Katarina
 • Stina vino
 • OPG Vedran Kiridžija
 • Dingač-Skaramuča 
 • Grgić vina 
 • Mežnarić vinarija
 • Boškinac vinarija
 • Castel Savina
 • Gracin vinarija
 • Galić
 • Krolo-dom
 • Krajančić vinarija
 • Agris 
 • Madirazza 
 • Vina Jakob 
 • OPG Radović Anka
 • OPG Bruno Trapan