ESIF Financijski Instrumenti

ESIF Financijski Instrumenti

 

 

Vinolab d.o.o. sudjeuje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.