Mario Radić, dipl. ing. prehrambenog inženjerstva
Enolog - savjetnik

Mario Radić, dipl. ing. prehrambenog inženjerstva

2007. godine je završio diplomski studij Prehrambenog inženjerstva na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu završnim radom na temu „Utjecaj barrique bačava na trpkoću vina“.
2006. godine za vrijeme studija odrađuje berbu kao asistent enologa u vinariji Korta Katarina u trajanju od 2 mjeseca
 
2007. godine po završetku studija zapošljava se u tvrtki Vina Miličić kao enolog
 
2008. godine zapošljava se kao voditelj predstavništva u RH francuske tvrtke Vinovak. U naredne dvije godine se usavršava u Bordeauxu u više navrata za različite specifične tehnologije u vinarstvu kao što su: mikrooksigenacija,termoflash,filtracija, korištenje čipsa i barrique bačava u vinarstvu.
 
U Vinolabu je zaposlen 2010. godine na mjesto Enologa.
Kao enolog konzultant do sada surađivao sa vinarijama PZ Smokvica, Madirazza, Grgić, Korta Katarina, Skaramuča, Castel Savina, Senjković, P.Radović i Krolo.
Sudjelovao je u raznim međunarodnim usavršavanjima i edukacijama o modernim rješenjima i specifičnim tehnikama u proizvodnji vina.
Član je senzorskog panela u Vinolabu i sudjelovao je kao jedan od ocjenjivača na raznim kušanjima za potrebe panela.
 
Služi se engleskim jezikom.