Sebastijana Bilušić, mag. ing. upravljanja sigurnošću hrane
Enologinja - savjetnica

Sebastijana Bilušić, mag. ing. upravljanja sigurnošću hrane

Diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008.  prediplomski studij nutricionizma na temu  Prehrambene navike i kvaliteta prehrane studentske populacije u Hrvatskoj i stekla zvanje prvostupnik nutricionizma. 
Dobitnica je Dekanove nagrade 2008. 
 
Diplomirala je na istom fakultetu 2011. Upravljanje sigurnošću hrane na temu Utjecaj ultrazvuka na rast kvasaca iz roda Brettanomyces-a i stekla zvanje magistre inženjerke upravljanja sigurnošću hrane. 
Pred kraj studija je sudjelovala u znanstvenom istraživanju Effect of sulfur dioxide, iron and copper on phenolic changes during aging in barrel of micro-oxyfwnated wine. 
 
Prvo radno iskustvo u vinariji stekla je u Suhoj punti u Primoštenu, gdje je sudjelovala u proizvodnji i kontroli kvalitete Babića za vrijeme berbe.  Dodatno radno iskustvo stekla je u vinarijama Stina vino, Vinarija Birin, Vinarija Krolo, Mežnarić vinarija... 
 
Sudjelovala je na raznim stručnim usavršavanjima vezanima uz proizvodnju vina (Italija, Francuska), najnovijim dostignućima u filtraciji (Švicarska) i proizvodnji barrique bačava (Francuska) te o suvremenim tehnologijama u analitici vina (Španjolska).
 
U Vinolabu radi od 2012. kao analitičarka u laboratoriju, a od 2015. kao enologinja.