Lucija Silverija Radas - kemijski tehničar
Tehničarka u laboratoriju

Lucija Silverija Radas - kemijski tehničar

2017. godine završila je srednju strukovnu školu, Prirodoslovno-grafičku školu u Zadru, smjer kemijski tehničar. Školovanje je završila odličnim uspjehom maturirajući na temu „Kemijska potrošnja kisika u otpadnim vodama“. Navedena tema je, osim maturalnog rada predstavljala i završetak stručne prakse u Zavodu za javno zdravstvo - Odjel za ekologiju u Zadru. Tijekom prakse stekla je dodatno znanje o pripremi uzoraka za analizu, interpretaciji dobivenih rezultata i korištenje spektralnog fotometra i termostata.

Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, priključuje se radu u turističkoj agenciji gdje blisko surađuje s Turističkom zajednicom grada Biograda na Moru.

Također, od 2018. godine samostalno preuzima ulogu voditelja poslovanja obiteljskih apartmana.

U Vinolabu je zaposlena od 2020. godine na poziciji tehničara u laboratoriju.

Služi se engleskim i njemačkim jezikom.