Ana Nuić, mag. ing. agronomije
Enologinja - analitičarka u laboratoriju

Ana Nuić, mag. ing. agronomije

2015. godine završila je preddiplomski studij hortikulture na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

2018. godine diplomirala je na studiju Vinogradarstvo i vinarstvo na Agronomskom fakultetu u Zagrebu na temu „Utjecaj djelomične defolijacije na mehanički i kemijski sastav grožđa sorte Merlot“ čime je stekla zvanje magistre inženjerke agronomije.

Tijekom studiranja obavlja stručnu praksu na Zavodu za vinogradarstvu i vinarstvo. Nakon završetka studija obavlja praksu u podrumu vinarije Stina na otoku Braču.

U Vinolabu je zaposlena od 2019. godine na poziciji Analitičara u laboratoriju.

Služi se engleskim jezikom.