Mirna Filipović-Grčić, mag. ing. agronomije
Enologinja - kontrola kvalitete

Mirna Filipović-Grčić, mag. ing. agronomije

2014. godine je završila preddiplomski studij Sanitarnog inženjerstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.
2016. godine je diplomirala na studiju Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi na Agronomskom fakultetu u Zagrebu na temu „Određivanje hlapivih spojeva odgovornih za negativne mirise vina“ pomoću plinske kromatografije /masene spektrometrije (GC-MS), čime je stekla zvanje magistre inženjerke agronomije. Također u sklopu diplomskog rada razvila metodu za određivanje hlapivih spojeva odgovornih za negativne mirise u vinu uz primjenu GC/MS uz SPME (mikroekstrakciju na čvrstoj podlozi).
 
Tijekom studiranja obavlja stručnu praksu na Zavodu za mikrobiologiju Agronomskog fakulteta i na Zavodu za vinogradarstvu i vinarstvo, hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.
 
U Vinolabu je zaposlena 2016. godine na mjesto Analitičara u laboratoriju.
Iskustvo rada u proizvodnji vina je stekla u vinarijama Stina vino, Vinarija Birin i Vinarija Krolo.
Sudjelovala je u raznim međunarodnim edukacijama o suvremenim rješenjima u proizvodnji vina te o modernim metodama i  tehnologijama u analitici vina.
Stalni je član senzorskog panela u Vinolabu, a sudjelovala je kao jedan od ocjenjivača na različitim kušanjima kao što su izbor vina za Croatiu Airlines.
 
Služi se engleskim i talijanskim jezikom.